Візантія

Візантійська культура орієнтувала людину на ідеальний, в якійсь мірі іраціональний, світ вищої істини, а творчі люди в першу чергу були своєрідними провідниками духовності, втілюючи вищий божествений світ у своїх творах. Це можна пояснити домінантною роллю релігії в житті візантійського суспільства.

Візантійська культура надихає нас на створення унікальних прикрас з глибоким сюжетом на основі релігійних мотивів православного християнства в обрамленні східних та античних цивілізацій.

124090002-7_1-800