Сортувати: 
Фільтр

 

Візантійська культура орієнтувала людину на ідеальний, в якійсь мірі ірраціональний світ вищої істини, а творчі люди в першу чергу були своєрідними провідниками духовності, втілюючи вищий божественний світ в своїх творах. Це пояснюється домінантною роллю релігії в житті візантійського суспільства.

 

 

В'язь - безперервний орнамент, який часто використовувався як елемент храмового розпису і різних предетів, символ вічного життя, часто використовувався як основний тип орнаменту.

 

ВИЗАНТИЯ ГЛИБОКО ПІДКОРИЛА НАШІ СЕРЦЯ, ЦЕ МОЖЛИВО НАЙБІЛЬШИЙ БАГАТИЙ МАТЕРІАЛ,
З ЯКИМ ДОВОДИЛОСЯ ПРАЦЮВАТИ. КУЛЬТУРА ВСЯКОГО НАРОДУ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ СУМИ ЦІННОСТЕЙ,
УСПАДКОВАНИХ ВІД МИНУЛИХ ЧАСІВ. ДУМАЄМО МОЖНА ПИШАТИСЯ,
ЩО В НАШІЙ СУМІ, ВІЗАНТІЙСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ - ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ.
 • ВЕЛИЧИЕ И РОСКОШЬ:

  ВЕЛИЧ І РОЗКІШ

  Історичні прикраси і візантійські мотиви інтерпретовані з минулого в сьогодення. Візантійське мистецтво внесло в культуру багатьох країн новий зміст, наповнило її новими образами. Воно формувалося, з одного боку, на основі античної архітектури і скульптури, а з іншого - під впливом художньої культури Близького Сходу. Особливо важливу роль у мистецькому житті зіграло християнство.

  Так, нова колекція стала багатогранною, вишуканою і дуже яскравою.

 •  

   

  У розвитку світової цивілізації візантійська культура займає видатне місце. Для неї характерні урочисте пишність і внутрішня шляхетність, це своєрідний синтез культурних традицій греко-римського світу і християнства, а також елліністичного Сходу і Персії.

  В оформленні нової колекції «Byzanti» ми використовували мотиви оригінальних візантійських орнаментів, зокрема, фрагменти мозаїки на рельєфах з фасаду Собору Сан Марко, вивезеного з Константинополя, і інші зображення.